Chrzanowski Wiktor

Wiktor Chrzanowski urodził się i prawie całe swoje życie związał z Toruniem. Już jako nastolatek wiedział, że chce zostać artystom. Dwukrotnie, bez powodzenia próbował dostać się na Wydział Sztuk Pięknych w Toruniu, jednak nie zrezygnował z marzeń. W 1972 roku ukończył 2-letnią szkołę reklamy w Ciechanowie i rozpoczął pracę na Śląsku. Czas ten znalazł odzwierciedlenie w jego pracach (fascynacja folklorem tego regionu). W latach 80-tych współpracował z Cepelią dostarczając jej rzeźby i małe witraże. Należał do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
W swoich obrazach często odnosi się do sztuki i tradycji ludowej, sięgając po tematykę związaną głównie z życiem dawnej wsi – pracą, obyczajowością, religijnością, tu na szczególną uwagę zasługują obrazy o tematyce żydowskiej. Ten odmienny świat ciekawił go i fascynował, dlatego nim chwycił za pędzel, zaczął zgłębiać literaturę, sięgać do źródeł ikonograficznych. Tak powstały serie obrazów rzetelnie przedstawiających tradycyjne obrzędy i święta żydowskie, takie jak wesele, Kadysz, Chanuka czy święto Chasydów.
Wielokrotnie nagradzany na konkursach, w tym na „Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Teofila Ociepki” w Bydgoszczy. Laureat między innymi nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” w 2010 roku. Jego prace znajdują się w muzeach w: Toruniu, Radomiu, Bydgoszczy, Częstochowie, Wągrowcu, Majdanku, Łęczycy a także u prywatnych kolekcjonerów, zarówno w kraju, jaki i za granicą.
W 2013 roku można było, już po jego śmierci, zmarł 3 listopada 2012 roku, oglądać jego prace w Bydgoszczy w Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej KPCK.