Cegielski Sebastian

ur. 1971 r. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Od 1994 roku uczęszcza na Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Medar” w Bydgoszczy. Ulubionym tematem jego obrazów jest architektura budowana z geometrycznych figur, wysmakowana w kolorze. Oprócz obrazów tworzy gobeliny, grafiki i monotypie. Bierze udział w ogólnopolskich wystawach Twórczość Artystów Sprawnych Inaczej „Żyjemy wśród Was” w Warszawie oraz w konkursach malarskich im. T. Ociepki w Bydgoszczy zdobywając nagrody i wyróżnienia.