Bujak Renata

ur. 1942 r. Mieszka w Krakowie, ukończyła studia na wydziale wokalistyki Akademii Muzycznej w Warszawie, śpiewała w Operetce Krakowskiej. Z powodu choroby przestała pracować, przeszła na rentę inwalidzką. Związana jest z Klubem Artystów Nieprofesjonalnych działającym przy Szpitalu Specjalistycznym im. (.Babińskiego w Krakowie. Choroba wywiera wpływ na jej malarstwo, które często ulega zmia­nom. Dzięki oryginalnemu przedstawianiu tematów i kolorystyce ma liczne grono miłośników jej sztuki. Prace w licznych kolekcjach prywatnych.