Bindas Robert

ur. 1964 r. Urodził się w Ciechanowie. Od siódmego roku życia jest mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej w Mieni, woj. mazowieckie. Maluje cykle, w których na różne sposoby prezentuje ten sam temat, te same motywy. W 1996 roku wykonał scenografię do cyklicznego programu TVP „Tacy sami”. Prace prezentowane na wystawie „Oswajanie świata” przybliżającej twórczość artystów niepełnosprawnych intelektualnie.