Ambroziak Małgorzata

ur. 1982 r. Urodziła się w Warszawie, uczennica Szkoły Specjalnej „Dać szansę” w Warszawie. Jej twórczość to zapis wewnętrznych przeżyć; w malarstwie znajduje ujście dla swoich emocji. Miała wystawę indywi­dualną „Idę do Was” w Warszawie w Ursynowskim Ośrodku Kultury, bierze udział w Mazowieckim Festiwalu Osób Niepełnosprawnych „Radość tworzenia”.