Pałac Lubostroń

30/09/2018 - 28/10/2018


Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy prowadzi warsztaty plastyczne dla seniorów od wielu lat. Spotykają się raz w tygodniu i przez kilka godzin oddają się malowaniu i rysowaniu. W grupie dominują kobiety… Każda z nich nieco odmiennie postrzega świat i w związku z tym inaczej też o nim opowiada plastycznym językiem. Nie ingeruję w sposób ich wypowiedzi, przekonuję, że w sztuce szczerość jest najważniejsza i każda choćby najskromniejsza ale własna wypowiedź artystyczna jest więcej warta niż naśladownictwo. Oczywiście doskonalimy warsztat, wzbogacamy swoje możliwości. Służę merytoryczną pomocą, stawiam przed nimi trudne plastycznie zadania, pomagam zorganizować pracę. Część maluje również w domu, korzysta z innych zajęć w mieście i dopracowała się już dużej swobody artystycznej wypowiedzi, zna własne możliwości i ograniczenia. To oni biorą udział w konkursach i często zostają ich laureatami. Ale nawet dla tych, dla których zajęcia są tylko przyjemną formą wspólnego spędzania czasu godziny przy sztaludze są ważne. Każda aktywność wzbogaca i uwrażliwia. Obecnie grupa aktywnych uczestników liczy 28 osób i to ich prace zobaczymy na wystawie w oranżerii Lubostrońskiego Pałacu. Wybrane najciekawsze obrazy są plonem zajęć prowadzonych w roku akademickim 2017-2018 i majowego pleneru w tymże Lubostroniu.
To piękne miejsce, skłaniające do refleksji i kontemplacji, w którym spędzą Państwo niecodzienne chwile, tym bardziej, że przed wernisażem  o godz. 17.00 odbędzie się  238 Koncert Pałacowy w wykonaniu Chóru Kameralnego Pro Arte z Inowrocławia. . . Gorąco zapraszam.
Katarzyna Wolska
Wystawa czynna od 30 września do 28 października 2018, wernisaż odbył się w niedzielę, 30 września o godz. 18.00.

Zdjęcia z wernisażu: